Regeling

Help jij om Broad Horizon te laten groeien door een nieuwe collega aan te brengen, dan staat daar natuurlijk wat tegenover. Hieronder meer details over hoe dat in zijn werk gaat.

Spelregels X-Referral programma Broad Horizon

 1. Het X-referral programma start per <datum 2022>. De einddatum wordt t.z.t. gecommuniceerd.
 2. Deze regeling kan naast een eventuele eigen referral regeling voor eigen medewerkers van toepassing zijn. Deze X-referral regeling is alleen van toepassing op het aandragen van kandidaten voor label A door een medewerker die in dienst is bij label B.
 3. Per succesvol aangedragen medewerker wordt een bonus uitgekeerd van € 2000 bruto. De bonus zal als brutobedrag door de eigen werkgever worden uitgekeerd.
 4. Een Broad Horizon medewerker kan zo vaak deelnemen als hij/zij wilt. Er is geen maximum voor het aantal aan te dragen kandidaten.
 5. Alle medewerkers van Broad Horizon, met uitzondering van de medewerkers van de afdelingen HR & Recruitment, management en directie, externen, stagiairs (hier geldt een aparte vergoeding voor, check dit bij Recruitment of HR van het label) en ZZP’ers, mogen deelnemen aan het programma. Verder kan niemand die betrokken is bij de besluitvorming over het al dan niet aannemen van een kandidaat een beroep doen op een beloning voor die betreffende kandidaat.
 6. Alleen cv’s of LinkedIn profielen die via de XBroad website worden aangemeld, tellen mee voor de regeling. Hierop zijn geen uitzonderingen.
 7. Interne kandidaten stagiairs en kandidaten voor ZZP opdrachten binnen het eigen label mogen niet aangedragen worden als referral kandidaat voor dit eigen label.
 8. Kandidaten die werkzaam zijn bij klanten of bij bedrijven waar lopende offertetrajecten zijn mogen niet worden aangedragen.
 9. Kandidaten die al eerder bekend zijn bij recruitment en al in het proces zijn opgenomen, gelden niet als referral.
 10. Als dezelfde kandidaat door meerdere medewerkers wordt aangedragen, dan geldt de regeling alleen voor de medewerker die de kandidaat als eerste heeft aangedragen.
 11. Recruitment (en later in het proces eventueel de hiring manager) bepaalt of een kandidaat wel of niet aansluit.
 12. Recruitment monitort het hele proces en heeft op het moment dat een cv of URL van het LinkedIn profiel is ingediend een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat er geen terugkoppeling kan worden gegeven over de exacte status van het sollicitatietraject. De enige informatie die aan de aandrager kan worden verstrekt is of de kandidaat A: is afgewezen, B: nog in proces zit, C: een aanbieding wordt gedaan of D: is aangenomen.
 13. Uitbetaling van de referral fee zal plaatsvinden na het doorlopen van de proeftijd.
 14. Wel een CV aangeleverd, met een interview maar is de match er net niet? Daarmee verdien je alsnog een cadeaubon van € 100,-!